Wizja

Miasta partnerskie projektu – Erywań, Warszawa i Tirana, są uznawane za liderów szybko wdrażających zrównoważone rozwiązania w gospodarce odpadami niebezpiecznymi i komunalnymi, dzięki usprawnieniom systemów zarządzania, wzajemnej wymianie doświadczeń i szeroko rozwiniętej współpracy, angażującej zarówno obywateli, producentów, recyklerów, jak i innych interesariuszy.
Mieszkańcy stolic cieszą się lepszym zdrowiem, żyjąc w czystszym i bezpieczniejszym środowisku naturalnym, a swoje miasta uważają za atrakcyjne miejsce do życia dla siebie i przyszłych pokoleń.

Misja

Projekt, dzięki ścisłej współpracy pomiędzy Erywaniem, Warszawą i Tiraną oraz włączeniu społeczeństwa obywatelskiego i innych kluczowych interesariuszy, ma na celu:
  • Wzmocnienie procesów zarządzania gospodarką odpadami niebezpiecznymi i komunalnymi,
  • Rozwój nowoczesnych systemów i infrastruktury dla gospodarki odpadami niebezpiecznymi i komunalnymi oraz,
  • Zwiększenie wiedzy mieszkańców i promowanie postaw proekologicznych poprzez zastosowanie i rozpowszechnienie inteligentnych, innowacyjnych i integracyjnych rozwiązań.