W Warszawie trwa konkurs dla uczniów szkół!

"Odpady niebezpieczne - ograniczamy zagrożenia!" - tak brzmi hasło drugiej edycji konkursu dla szkół Warszawska Ekoliga. Tegoroczna edycja jest organizowana w ramach naszego Projektu.
Uczestnicy mają za zadanie zebrać się w czteroosobowe zespoły, a następnie, pod opieką nauczyciela, przygotować Pracę konkursową. Praca powinna:
  • zwracać uwagę na problem odpadów niebezpiecznych w mieście i na związane z nim zagrożenia lub
  • zaproponować ciekawy pomysł, jak można by rozwiązać dostrzeżony problem albo zapobiegać zagrożeniom, które się z nim wiążą, lub
  • zachęcać do właściwych zachowań, w tym do korzystania z rozwiązań pozwalających bezpiecznie zagospodarować odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych.

  • Forma Pracy konkursowej może być dowolna i dopasowana do pomysłu danego zespołu. Ważne jedynie, by spełniała wymogi techniczne. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 kwietnia 2023.