Vizioni

Qytetet partnere te projektit, Jerevani, Varshava dhe Tirana, njihen si udheheqes dhe pershtates te shpejte ne zhvillimin e zgjidhjeve te qendrueshme ne menaxhimin e mbetjeve te rrezikshme urbane permes sistemeve te permiresuara te qeverisjes, mesimit nga koleget dhe bashkepunimit te gjere, duke perfshire qytetare, prodhues, riciklues dhe aktore te tjere te interesuar.
Popullatat e kryeqyteteve gezojne shendet me te mire publik, mjedis me te paster dhe me te sigurt dhe i konsiderojne qytetet e tyre terheqese per brezat e tanishem dhe te ardhshem.

Misioni

Projekti synon qe permes nje bashkepunimi te ngushte midis bashkive te Jerevanit, Varshaves, Tiranes dhe perfshirjes se shoqerise civile dhe aktoreve te tjere kryesore te:
  • Forcoje qeverisjen e menaxhimit te mbetjeve te rrezikshme urbane,
  • Zhvilloje sisteme dhe infrastrukture moderne per mbetjeve te rrezikshme urbane
  • Rrise njohurite e popullsise dhe te lehtesoje ndryshimet pozitive te sjelljes, permes prezantimit dhe zgjerimit te zgjidhjeve inovative, inteligjente dhe gjitheperfshirese