Մեր Ծրագիրն ակտիվորեն աջակցում է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 2020 թվականին նախաձեռնված թափոնների տեսակավորման և վերամշակման ծրագրին:
Հիմնական տեղեկություններ և առաջարկություններ պարունակող տարեկան գնահատումները ներկայացված են ստորև․
Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 2020-2022թթ․ թափոնների տեսակավորման և վերամշակման ծրագրի գնահատում
Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 2020-2021թթ․ թափոնների տեսակավորման և վերամշակման ծրագրի գնահատում