Երեվան ում, Վարշավայում ու Տիրանայում վտանգավոր թափոնների կառավարման հիմնարար ուսումնասիրության ամբողջական անգլերեն տարբերակը կարող եք գտնել հետևյալ հղումով:
Երևանի, Վարշավայի, Տիրանայի վտանգավոր թափոնների կառավարման վերաբերյալ ելակետային ուսումնասիրություն, 13.07.2021

Երևանի, Վարշավայի, Տիրանայի վտանգավոր թափոնների կառավարման վերաբերյալ ելակետային ուսումնասիրությունը մշակվել է չորս հիմնական մասերով ՝ հետևյալ կառուցվածքով.

I. ԵՐԵՔ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ՔԱՂԱՔԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Վտանգավոր թափոնների սահմանում և կիրառված դասակարգում
2. ԵՄ և Հայաստանի, Լեհաստանի և Ալբանիայի ներպետական օրենսդրության և ռազմավարական փաստաթղթերի ուսումնասիրություն
3. Վտանգավոր թափոնների կառավարման համար պատասխանատու մարմինների ինստիտուցիոնալ կառուցվածք
4. Թափոնների կառավարման գոյություն ունեցող համակարգեր
5. Քաղաքացիներին իրազեկելու և վտանգավոր թափոնների կառավարման մեջ ներգրավելու համար կիրառված մեթոդները և գործիքակազմը
6. Վտանգավոր թափոնների կառավարման վերաբերյալ նախկին, ընթացիկ և նախատեսվող ծրագրերը և նախաձեռնությունները
7. Յուրաքանչյուր գործընկեր քաղաքի առանցքային տարրերը վերլուծություն
8. Երեք գործընկեր քաղաքաներում վտանգավոր թափոնների կառավարման վերաբերյալ եզրակացություններ և առաջարկություններ

II. ՎԻԵՆՆԱՆ ՈՐՊԵՍ ՆՇԱՁՈՂ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

1. Ավստրիայում և Վիեննայում թափոնների կառավարման համար ինստիտուցիոնալ պարտավորությունների և օրենսդրության վերլուծություն
2. Թափոնների կառավարման համակարգ
3. Թափոնների և վտանգավոր թափոնների կառավարման մասին քաղաքացիներին իրազեկելու և ներգրավելու համար կիրառված մեթոդները և գործիքակազմը
4. Համեմատական վերլուծություն

III. ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ


IV ՀԱՐՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. Քաղաքացիների իրազեկման և գոհունակության հետազոտություն բնակիչների հարցման ընտրանքի միջոցով Երևանում, Վարշավայում, Տիրանայում: