Նյութեր երևանյան «Դեպի ավելի մաքուր և կանաչ քաղաքներ» միջազգային գիտաժողովից, 17 նոյեմբերի 2021թ.
«Դեպի ավելի մաքուր և կանաչ քաղաքներ» Երևանի միջազգային գիտաժողով, (օրակարգ)
Ծրագրի ներկայացում
Թափոնների կանխարգելման և կառավարման ընդհանուր հարացույցի ստեղծում 5R հայեցակարգի բացատրություն
Երևանում, Վարշավայում և Տիրանայում վտանգավոր թափոնների կառավարման ելակետային ուսումնասիրություն: Ներկայացում տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ
Երևանում, Վարշավայում և Տիրանայում վտանգավոր թափոնների կառավարման ելակետային ուսումնասիրություն - արդյունքներ և առաջարկություններ


Այս փաստաթուղթը ներկայացնում է «Երևան, Վարշավա, Տիրանա մայրաքաղաքների համագործակցությունը վտանգավոր թափոնների կառավարման ընդհանուր մարտահրավերների շուրջ» ծրագրի արհեստավարժ մոտեցումը, ինչի հիման վրա ստեղծվել է շրջանաձև տնտեսության 5R հայեցակարգային փաստաթուղթը:
5R հայեցակարգային փաստաթուղթը