24.05.2023
U zhvillua sot më 24 Maj 2023, në ambjentet e shkollës së mesme "Sami Frashëri" konkursi me video sensibilizuese dhe informuese për menaxhimin e mbetjeve urbane, mbetjeve të rrezikshme dhe 5 R-të, si dhe një demonstrim i punimeve të nxënësve me materiale të riciklueshme. ...

02.05.2023
Ndërhyrja e BE-së themeloi projektin "Kryeqytetet që bashkëpunojnë për sfidat e përbashkëta në menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme - Jerevan, Varshavë, Tiranë", Drejtuesi i ekipit Robert Girejko dhe Tatevik Khosroeva.

29.07.2022

Projekte të dhëna në Tiranë

Në kuadër të projektit të grantit të BE-së "Kryeqytetet që bashkëpunojnë për sfidat e përbashkëta në menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme - Jerevan, Varshavë, Tiranë", Bashkia e Tiranës akordoi gjashtë projekte nga Organizata Joqeveritare për t'u zbatuar për dhe në bashkëpunim me shkollat e Tiranës për arsim. dhe ndërgjegjësimi për parandalimin dhe menaxhimin e mbetjeve, duke promovuar sjellje të ndërgjegjshme për mjedisin tek të rinjtë dhe të gjithë qytetarët e Tiranës. ...

01.12.2021

Konferencën Ndërkombëtare në Tiranë

"DREJT QYTETEVE MË TË PASTRA DHE TË GJELBËRTA"

Drejtoria e Përgjithshme e Integrimit, Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik e Bashkisë Tiranë, me 1 Dhjetor 2021, organizoi Konferencën Ndërkombëtare me titull "DREJT QYTETEVE MË TË PASTRA DHE TË GJELBËRTA". ...