MBËSHTETJE FINANCIARE PËR OSHC-të PËR VEPRIMET EDUKUESE DHE KRIJUESE PËR TË NDËRGJEGJËSUAR PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE TË RREZIKSHME DHE TË TJERA NË GJENERAT E REJA TIRANË
(Ref. ENI/2019/4124-943/SG2)

Në kuadër të projektit të grantit të BE-së "Kryeqytetet që bashkëpunojnë për sfidat e përbashkëta në menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme - Jerevan, Varshavë, Tiranë", Bashkia e Tiranës akordoi gjashtë projekte nga Organizata Joqeveritare për t'u zbatuar për dhe në bashkëpunim me shkollat e Tiranës për arsim. dhe ndërgjegjësimi për parandalimin dhe menaxhimin e mbetjeve, duke promovuar sjellje të ndërgjegjshme për mjedisin tek të rinjtë dhe të gjithë qytetarët e Tiranës.

Lista e projekteve të nën-grantuara

NoPërfituesi i Sub-grantitTitulli i ProjektitBuxheti Total I Projektit
R01Milieukontakt ShqipëriShkolla Ime “Riciklo”5,450.00 Euro
R02Qendra “Grupimi Ekolevizja”Mësoni rreth riciklimit përmes veprimeve dhe filmimit5,450.00 Euro
R04Forumi i Mendimit të LirëLule në vend të mbeturinave5,420.00 Euro
R06Qendra Mjedisore për Zhvillim, Edukim dhe Rrjetëzim (EDEN)Shkolla aktive për Ndarjen e Mbetjeve5,500.00 Euro
R07Qendra SynergyShkolla e Gjelbër - Tiranë5,500.00 Euro
R09Instituti i Politikave MjedisoreEdukimi i Mbeturinave për një të Ardhme të Qëndrueshme5,455.00 Euro